©   ©   ©   ©   ©   ©
 Home/Language Haber / News Contact/Impress 
Disaster-Relief-Tents
 
 

Türkiye Temsilcimiz

Relief-Tents, Türkiye Temsilcimiz 
Recep Alkan 
9114 Sok. no 14 
Daire 11 
Yesilyurt Karabaglar 
Izmir 
 
+90/(0)536 331 72 54 
tr@relief-tents.com

 
Allmanya Temsilcimiz 
Kevser Alkan +49 157 86751168


Modüler, afet yardımı çadırlarımızın tanıtımı

Bir afette, afetzedelerin ilk gereksinim duydukları şey nedir?
 
- Ailenin altına başlarını sokabilecekleri bir çatı (grup çadırı),
- Soğukta ısıtma olanağı ved
- her zaman korumalı yemek pişirme olanağı.

Bu özelliklerin üçü de Relief-Tents çadırlarında bir araya getirilmiştir.
Uygun alanlarda doğa çadır çubuklarını bile sağlar.

Relief-Tent çadırları düşük ağırlıkları, düşük hacimleri, kolay kurulumları - bir çadır 10 dakikada kurulabilmektedir - - ve kolay nakliyeleri ile öne çıkmaktadır.

Uygun yerlerde çadır çubukları doğadan geleceği için, ulaşım olanağı bulunmayan yerlerde mahzur kalan kazazedelere, ör. helikopterlerle sadece çadırlar dağıtılabilir. Kalanı, yani çadır çubuklarını ve enerjiyi doğa sağlamaktadır. Böylece, insanlar bulundukları yerlerde, hemen hava şartlarından korunabilirler, ör. kış mevsiminde, dağlık bölgelerdeki deprem afetlerinde (Türkiye, Nepal). Yardım organizasyonları, çadır çubuklarının doğadan temin edilmesi olanağı bulunmayan yerler için, ör. step ve çöller, kendi amaçların uygun çadır çubukları hazırlayıp yanlarında götürebilirler.

Relief-Tent çadır sistemi modülerdir. Bu, aynı modüler çadırlardan yurt benzeri büyük çadırların yapılabileceği anlamına gelmektedir, toplantı odaları, merkezi mutfaklar, v.s. ve bu şekilde bir toplumun sosyal oluşumlarının meydana gelmesi sağlanmaktadır.

İnsanlar kendi geleneksel bölgelerinde, kendi köylerinde kalabilecek ve su, yakacak, mevcut gıda stokları gibi zaten mevcut olan kaynakları kullanmaya devam edebileceklerdir.

İnsanların bakımlarını sağlamak ve onları korumak (hava şartlarından) için yurtlarından sökülüp alınmalarına ve toplama kamplarında toplanmalarına gerek kalmayacaklardır. Çadır, evlerin tekrar inşa edilmeleri için gereken süre boyunca yeterli konaklama ikamesi sağlayacak durumdadır. Gelecekteki besin kaynaklarını oluşturan tarımsal faaliyetler ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği devam ettirilebilecektir.

Relief-Tent cadır sistemiyle, yardım organizasyonu tarafından afetzede başına yapılan masraf oldukça yüksek bir oranda düşecektir, çünkü nakliye giderleri en az % 50 nispetinde azaltılabilecektir. En hafif varyasyona da bir çadıra ait çadır bezinin ağırlığı sadece 2,7 Kg' dır. Sadece 4 çadır beziyle (10,8 Kg) azami 8 kişilik bir çadır kurulabilmektedir. Bu şekilde, çadır çubuklarının da verilmesi gereken bölgelerde dahi, geleneksel çadırlara kıyasla, ağırlıktan çok tasarruf edilmektedir.Aynı nakliye maliyetiyle, iki katı fazla çadır dağıtabilmek, ilk yardımın ilgili yerlere daha hızlı ulaştırılması anlamına gelmektedir Bu şekilde sonuçlara bağlı, ör. soğuğa, olarak verilen kurbanların sayısı da aynı oranda azalacaktır.

Sonuç olarak, daha fazla sayıda afetzedeye daha iyi bakım sağlanır, yani ilk ve sürekli bakımın etkinliği modüler çadır sistemiyle büyük ölçüde düzeltilmekte ve aynı zamanda masraflar azaltılmaktadır.

 
      

 
Şu hususlarda idealdir:
Afet yardımı

Koruma ve ısınm
Kısa zamanda afetzedelerin ellerinde
Kolay kurulum
Relief-Home ve Relief-Hall nedir?
©
Relief-Home, tohumların çadırlarından esinlenerek tasarlanmıştır.
 
Relief-Home 4 çadır bezi ve bir örtüden oluşmaktadır.

Relief-Home’ da bir miktar ekipmanla birlikte azami 8 kişi barınabilmektedir.
©
Relief-Hall görünüş olarak Moğol yurtlarına benzemektedir.
 
Relief-Hall çatı olarak 6 çadır bezi ve duvar işlevi gören 6 çadır bezi ile bir örtüden oluşmaktadır.
 
Relief-Hall’ de bir miktar ekipmanla birlikte, rahatlıkla azami 24 kişi barınabilmektedir.
 
 
Relief-Home ve Relief-Hall ile ilgili bilgiler
Gerek Relief-Home ve gerekse Relief-Hall, iyi bir çadırdan arzu edilen talepleri karşılamaktadır. İçleri geniş ve kötü hava koşullarında kolay kurulabilir olmalıdırlar. Sırt çantalarına dağıtılarak kolaylıkla taşınabilmektedirler. Dışarıda doğada, basitçe iğne, iplik ile onarılabilmekte ve her şeyden öte içlerinde keyif verici bir ateş yanmaktadır.
 
Relief-Home başka çadırlara kıyasla birçok avantaj sunmaktadır. 8 kişilik yer mevcuttur. İçerde açık ateşin üzerinde yemek pişirme olanağı ve her şeyden önce soğukta ve ıslakta bir kamp ateşinin sıcaklığı bulunmaktadır. Her biri bir duvar oluşturan çadır bezleri tek tek  sökülmektedir. İçinde uyunabilen, yemek pişirilebilen ve ateş etrafında oturulabilen, 8 yetişkinden oluşan küçük bir grubu barındırabilecek bir çadırdır.
 
©
Relief-Home
Güvenli bir şekilde korunabilmeniz için gerekenlerin tümü şunlardır. Dört çadır bezi, bir örtü, bir kaç parça ip, çadır kazıklarını yapabilmek için bir balta ile içinde 8 kişini sıcak ve rahat bir uyku yeri bulabileceği Relief-Home’ u kurabilmek için gereken çubuklar.
© Norveç'te kışın Relief-Home.
 
Kış soğuklarında, ateşin sağladığı koruma ve sıcaklığın önem özellikle his edilmektedir.

Açık ateş yerine soba kullanılabilir. Bir sobanın konforu ile diğer tarafta  daha az ağırlığı olan açık ateş arasındaki tercihi serbestçe yapabilirsiniz.

Ren geyiği postları (resmin ön planında) mükemmel bir zemin oluşturmakta ve hoş, rahat bir ortam yaratmaktadır.
© Palmiyelerin altında Relief-Home
 
Relief-Home dünyanın (hemen hemen) her yerinde evindedir.
Kışın kuzeyde, yazın güneyde. Relief-Home bütün yıl boyunca kullanılabilecek konforlu bir çadırdır.
 
Relief-Home’ a kutup bölgelerinin ormanları yakıştığı gibi, palmiye ve kaktüslerde yakışmaktadır.
 
Relief-Hall, bir ev çadırı olarak 24 kişiyi barındırabilmekte ve Relief-Home’ un tüm üstünlüklerine sahiptir. Yuvarlak şekli özellikle cazip ve çadırın her tarafında ayakta durma olanağına sahipsiniz. Çadırın içinde, kendinizi hem kendi evinizdeymişsiniz, aynı zamanda açık doğadaymışsınız gibi his edeceksiniz. Yan duvarları tam ya da yarım açık kullanma kararı tamamen size aittir. Fakat isterseniz yan duvarları tamamen kaldırarak çadırı güneş ve yağmurdan korunmak içinde kullanabilirsiniz. Relief-Hall, çatıda kullanılan üçgen ve duvarları oluşturan dikdörtgen çadır bezlerinden oluşmaktadır.  
©
Relief-Hall etkinlik ve kutlamalar içinde idealdir.

Ortasında bir ateş veya kazan ile her zaman rahattır.

İçine her biri 8 kişilik olan dört masa yerleştirilebilir.

Yani 32 kişilik yer bulunmaktadır.

Hala da üzerine yiyecek ve içeceklerin hazır bulunduğu küçük bir masa için yer kalmaktadır.

© Tüm Relief-Hall’ u iki çubuk ayakta tutmaktadır. Bu çapraz atkılı kafesin, tavan çubuklarının ve çerçeveye gerek duyulmadığı anlamına gelmektedir. Gerekli olan sadece iki adet büyük ve 12 küçük çubuktur.Arzunuz üzerine çadırı istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Modüler çadır sisteminin her parçası mükemmel bir şekilde birbirine uymakta ve yarım saat içinde kendi "Küçük evinizi" kurabilirsiniz.

 
Sadece iki çadır bezi-üçgeni & dikdörtgen çadır bezi esası üzerine , Relief-Home ve Relief-Hall’ un yanında başka çadır şekilleri kurma olanakları sağlayan bir modüler sistem oluşmaktadır. Kullanım imkanlarını oluşturan spektrum bir kişilik çadırdan başlayıp, devasa boyuttaki  etkinlik çadırlarına kadar varmaktadır. Sınır sadece ve sadece sizin hayal gücünüzdür.
 


Based on our modular disaster-relief tent-system.

Camp fire-tent

A new product which is developed for use on camp-grounds.

People are fascinated by the possibility to have a fire inside their tent.
They do not need the full functionality of our expedition tent system.
This is the reason why we designed this tent to be used on camp-grounds
stand-alone tent based on our sucessfull expedition tent system.
 
We combined the SIZE of the "Relief-Home" (15.21 m2) with the SHAPE of the "Relief-Hall".
 
 
 
             
 

 
Technical data
- standard-constructions -

 
 
Relief-Home
©
Relief-Home
Ĝ=4.64 m
15.21m2
space for up to 8 persons
+ 8 backbacks and campfire
it consists of 4 TTB, 1 TCHome
can be distributed among 5 backbacks
 
total weight Relief-Home: 11.4kg
4 TTB x 2.7kg = 10.8kg
1 TCK x 0.6kg =   0.6kg
 
mean weight per person:
8 persons 11.4kg / 1 person 1.4kg
6 persons 11.4kg / 1 person 1.9kg
4 persons 11.4kg / 1 person 2.8kg
 
Relief-Hall
©
Relief-Hall
Ĝ=max 6.86 m
35.28 m2
space for up to 24 persons
+ 24 backbacks and campfire
it consists of
6 TTB, 6 RTD, 1 TCHall
2 RTS replace 1 RTD
advantage RTS:
a single RTS can be made a canopy
 
Half-boat
©
Half-boat
height 1.3 m
length 2.6 m
space for 1 to 2 persons
it consists of 1 TTB
 
Boat
©
Boat
height 1.3 m
length 5.2 m
space for 2 to 4 persons
it consists of 2 TTB
 
Longboat
©
Longboat
height 1.3 m
length 7.0 m
space for 2 to 6 persons
it consists of 2 TTB, 1 RTD
 
 
Technical data
     - tarps -

 
Triangle-tarp - the Base tarp
©
Triangle-tarp TTB
bottom 2 x 180 cm
side 280 cm
weight 2.7 kg
 
Rectangle-tarp Double
©
Rectangle-tarp RTD
height 180 cm
width 2 x 180 cm
weight 2.7 kg
Rectangle-tarp Single
©
 
Rectangle-tarp RTS
height 180 cm
width 180 cm
weight 1.6 kg
 
Topcover Relief-Home
©
Topcover Relief-Home TCHome
width 140 cm
length 140 cm
weight 0.6 kg
 
Topcover Relief-Hall
©
Topcover Relief-Hall TCHall
perimeter 6 x 105 cm
weight 1.7 kg
 
 
Relief-Tents, Carl-Schurz-Str. 43-45, D-63225 Langen Frankfurt/Main - Germany
tel +49/6103/3011835 fax +49/6103/976164 email@relief-tents.com www.relief-tents.com
 
© All Rights reserved by Relief-Tents, Helmut Wunder